نوشابه ميخوام

وقتی که غضنفر توسط پسرش دق می کند / طنز

غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر

پسرش:کولا یا پپسی

غضنفر:کولا

… پسرش:دایت یا عادی

غضنفر:دایت

… پسرش:قوطی یا شیشة

غضنفر:قوطی

پسرش:کوچک یا بزرگ

غضنفر:اصلا نمیخام واسم اب بیار

پسرش:معدنی یا لوله کشی

غضنفر: اب معدنی

پسرش:سرد یا گرم

غضنفر:میزنمتا

پسرش:با چوب یا دمپای

غضنفر:حیوون

پسرش:خر یا سک

غضنفر:گمشو از جلو چشام

پسرش: پیاده یا با دو

غضنفر:با هر جی برو فقط نبینمت

پسرش:باهام میای یا تنها برم

غضنفر:میام میکوشمت ا

پسرش: با چاقو یا ساطور

غضنفر:ساطور

پسرش:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه

غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد

پسرش: ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غضنفر مُرد!

/ 4 نظر / 18 بازدید
samira

~~~. . . ’’~-,,_. . . . . . .. ,-’. . . . ’-,~~-, . |. . . . . . . . . . ¯’~-,. . .. ,’. . /. . . . ’,. . . ’-, . ’,. . .. . .. .. ... . . .. ’-,. . |.. /. . . . . . . . . ,’ .. ’~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . . . . . . / . . . .¯’’’’~~~~~~~’. . . |,,, . . . . . . .. / . . . . . . . . . . . . ’-,. . ’. ~ ~’ ’-,. . . . .. / . . . . . . . . . . . .. /’. . .. OO. . ’ ~--~~’ . .... . ... ... . .. ,-’-. . ,-~¯¯~-,. . . . .. ’-, . . . . . . . . . . ,-’. . . .. ’~-,,,-~’. .. . . . . ’, . . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. / ... . .. / .. .. ’,. . . .. ,_;’. .. |. . . /. . .. ,’ . . . . . . ... .. ’-,. . . .. ’’’~-~"~~".. ,~’ . . . . . . . . . . . .. ’~--,,_. . ’~~’. ,- ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . |’’. . . ~’,-, . . .اپ کردم. . . . . . . .. /. .. ,. . .. ’~-~""~-, . . . . . ....... . . . . . .. /. . ,,--’~--,,_,,-.. ).. ) . . . . . . . . . . . . . . .. /.. .- ’. . . . . .. ’~,~’"" . . . . . . . . . . . . .. /. ~’. . . . . . . . . ..

بهادر

بيچاره غضنفر چي مي كشيد باهاش

شيما

هههههههههه قديمي بود الان غضنفر پوسيده شده[خنثی]

sara

خیـــــــــلی جالب بودش[خنده]