خنگ های عجیب و غریب

چهارتا  آدم خنگ بودن که از بیکاری کارهای عجیب و غریب انجام می دادن یه روز تصمیم

گرفتن برای هم خواباشون و تعریف کنن اولین خنگ گفت: خواب دیدم واقعا خواب عجیبی بود

مگه نه !!! سه خنگ دیگه هم می گن وااااااااااای چه جوری این خواب و دیدی!!!خنگ دومی

خوابشومی گه : یه روز خواب دیدم رفته بودم بیرون خنگ های دیگه می گن چه

جالببببببب!!خنگ سومی می گه خواب دیدم من دارم راه می رم اوناهم بازتعجب می کنن خنگ

چهامی میگه خواب دیدم هر چهارتامون خنگ بودیییییم سه نفر دیگه زبونشون بند می یاد چه

خنگ های خنگی بودن که خودشون می دونستن خنگن. ههههههههههههههههههه{#emotions_dlg.e22}

/ 2 نظر / 17 بازدید
رادان

خيلي با حال بود هنوز هم از اينا بنويس.[قهقهه]

يه آدم

اصلا اعصاب ندارم برو بيرووووون بروبابا از كجا مي خواي بري بيرون چي مي گي اه خستممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم[کلافه]