صداهای مشابه فارسی طنز

 

طنز کتاب

 

ما واسه صداهای کاملا مشابه در فارسی، حروف مختلف داریم

واسه این صدا ۲ تا حرف داریم: ت، ط


واسه این ۲ تا: هـ، ح


واسه این ۲ تا: ق، غ


واسه این ۲ تا: ء، ع


واسه این ۳ تا: ث، س، ص


و واسه این ۴ تا: ز، ذ، ض، ظ


این یعنی:
«شیشه» رو نمی‌شه غلط نوشتتعجب


...«دوغ» رو می‌شه ۱ جور غلط نوشتتعجب


«غلط» رو می‌شه ۳ جور غلط نوشتتعجب


«دست» رو می‌شه ۵ جور غلط نوشتتعجب


«اینترنت» رو می‌شه ۷ جور غلط نوشت
تعجب


«سزاوار» رو می‌شه ۱۱ جور غلط نوشتتعجب


«زلزله» رو می‌شه ۱۵ جور غلط نوشتتعجب

 

«ستیز» رو می‌شه ۲۳ جور غلط نوشتتعجب


«احتذار» رو می‌شه ۳۱ جور غلط نوشتتعجب

 

«استحقاق» رو می‌شه ۹۵ جور غلط نوشتتعجب

 

و «اهتزاز» رو می‌شه ۱۲۷ جور غلط نوشت!تعجب

واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟سوالسوال

/ 1 نظر / 17 بازدید
گل یاس

خیلی جالب بود خوشم اومد! از این مطالب باز هم بذار ممنون