★ جالبه ★!!!

 حلزون می تواند سه سال بخوابد


چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

گذاشتن گوشی هدفون در گوش به مدت یک ساعت باعث می شود باکتری های

گوش شما 700 برابر شود

 

I am کوتاهترین جمله کامل در زبان انگلیسی است.

 

هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از ۹ بار تا کرد.

 

فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند

 

مردان بهتر از زنان می توانند نوشته های ریز را بخوانند ولی شنوایی خانم ها

بهتر از آقایان است.

 

چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

/ 0 نظر / 15 بازدید