بدون شرح

 

 

382 × 326 - pictures88.com
/ 2 نظر / 16 بازدید
نيما

به نظرم اسمش بايد مشد چيزاي چندش آور از دومي حالم به هم خورد[اوغ]

نيما راست مي گه اما سومي براش دلم سوخت چرا گوشت خواهر برادرش جلوش گذاشتن بيچاره نمي دونه چي كنه!!!!!!!