خطاهای دید

 

چهل ثانیه به مرکز تصویر خیره بشید بعد به دستتون که روی موسه نگاه کن
اگر نمی تونید این عدد هارو ببینید کور رنگ دارید

به دایـره میانی خیره بشید پس از چندین ثانیه می بینید که کم کم سایه های اطراف ناپدید می شن
شگفت انگیز ترین تصویر موجود ! به وسط این دایـره به مدت ۲ دقیقه خیره بشید بتدریج می بینید که هاله ای آبی رنگ پیرامون دایره شروع به درخشیدن میکنـه!! الـبته بتدریـج چشماتون رو را از صفحه مانیتور فاصله دهید تا هاله بزرگتر بشه
تموم شد بـــــــــــــــــای تا بعد
/ 0 نظر / 26 بازدید