بامزه و عجیب

 

 

 

۱- اگه حرکت نقطه متحرک تعقیب کنید فقط رنگ صورتی می بینید!!!

۲- حالا به علامت + خیره شوید نقطه متحرک فقط به رنگ سبز می بینید!!!

۳-حالا زمان بیشتری روی علامت + تمرکز کنید نقطه های صورتی نا پدید می شن.

نتیجه:
عجیب اینجاست که هیچ نقطه سبزی در این عکس در کار نیست
و در واقع نقاط صورتی نیز ناپدید نمی شوند.

/ 4 نظر / 17 بازدید
دوست با محبت

نگفتي؟[اوه]

دوست با محبت

پس چرا جوابم را مني دي اي بابا خسته شدمممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی]

دوست با محبت

پس چرا جوابم را مني دي اي بابا خسته شدمممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی]