محیط زیست ما

دوستان می دونید که مادر کل 31 استان داریم که همش هم می شه یه

کشوربزرگ که اسمشم کشور ایرانه می دونید اگه شما تو شهرتون یه دونه

آشغال کوچولو بندازید تبدیل به چی می شه یکی از کنار آشغال شما رد می

شه با خودش می گه تو این شهر آشغال ریختن عادیه برای همین آشغالشو

کنار آشغالتون می ندازه خلاصه آشغالا این طوری بیشتر می شن هرکی اومده

وبلاگم با خودش قول بده دیگه آشغال نریزه می دونم حرفام تاثیری نداره ولی

می خوام بگم باید هممون به محیط زیستمون اهمیت بدیمقلبلبخند

/ 3 نظر / 16 بازدید
آقاي متعجب

آهان كه اين طور[ابرو]

فاتي قاتي

راست مي گي والا[دست]